top of page

Kvalitetssäkring

Förbättrade resultat och hållbar kvalitet inom förskola, skola, kulturskola och fritidsverksamhet.

Lärare och elev

Qualis verktyg - så går det till

Att arbeta med Qualis ger en tydlig bild av kvaliteten i den egna verksamheten.

Enkäter till barn/elever, personal och vårdnadshavare

Självvärdering utifrån Qualis kvalitetskriterier

Ledningens skriftliga redovisning med hjälp av HUR-frågor

Samanalys utifrån resultat på självvärderingar, enkäter och HUR-frågor

Utbildning av ledning och personal vid behov. 

Medlemssidor

Logga in och ta del av verktygen

Om Qualisprocessen

Anpassat till förskola, skola, kulturskola och fritidsverksamhet.

Medlemmars erfarenheter

Det här tycker våra användare.

Jens Dahlberg

Qualis ger en strukturerad grund att stå på. Oavsett skola och var man befinner sig, hur långt man har kommit eller hur van man är att arbeta med kvalitetsarbete över lag.

Bitte Sundin

Det användarna uppskattar mest är att få hjälp att se var de befinner sig just nu på kvalitetsstegen och vilka steg de måste ta för att förbättra.

Torsten Wahlund

Vi har nu granskats tre gånger av Qualis och varje gång nått högre resultat. Det är en stor fördel att bli granskade av någon "utomstående".
bottom of page