top of page

Torsten Wahlund

Vi har nu granskats tre gånger av Qualis och varje gång nått högre resultat. Det är en stor fördel att bli granskade av någon "utomstående"

som objektivt och med läroplansbaserade metoder genomlyser hela verksamheten. Att som konfessionell förskola på kristen grund få

ett kvitto på att förskolan håller en hög kvalitet är viktigt för våra föräldrar. Det är också viktigt att kunna visa detta för politiker

som vill hota med stängning av alla konfessionella skolformer.

 

Torsten Wahlund

Rektor Smulans förskola Alunda, Uppsala

Vill du också kvalitetssäkra din verksamhet?

bottom of page