top of page

Om Qualisprocessen

Arbetet med Qualis skapar förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete för att nå förbättrade resultat och hållbar kvalitet. Qualis kvalitetssäkringssystem har kvalitetsområden som är anpassade till förskola, skola, kulturskola och fritidsgård. Systemet utgår från olika perspektiv för att kunna genomlysa kvaliteten i verksamheten vilket gör Qualis unikt på marknaden idag. De olika perspektiven är barnen/eleverna/ungdomarna, vårdnadshavarna, medarbetarna och ledningen/uppdragsgivaren.

Kvinnor Händer

Qualis styrka

 • Ger en tydlig bild av verksamhetens styrkor och förbättringsområden
   

 • Skapar underlag för ett framgångsrikt kvalitetsarbete
   

 • Är lätthanterligt
   

 • Skapar delaktighet och samsyn vilket leder till ökat ansvar
   

 • Ökar förståelsen för verksamhetens uppdrag
   

 • Ger mätbara resultat

 • Utgår från respektive verksamhets styrdokument

 • Hjälp med samanalys vid behov

Mekanisk skiftnyckel

Qualis verktyg

 • Utbildning med ledning och personal
   

 • Självvärdering utifrån Qualis kvalitetskriterier
   

 • Enkäter till ledning, personal, barn/elever/ungdomar och vårdnadshavare
   

 • Ledningens skriftliga redovisning -
  HUR-frågor

   

 • Hjälp med samanalys vid behov

Vill du kvalitetssäkra din verksamhet?

bottom of page