top of page

Jens Dahlberg

Jag heter Jens och är utbildad grundlärare för åk  1-6 och fritidshem. Jag har blott 10 verksamma år under bältet. Men det har varit 10 mycket krävande år med krävande innehåll och belastning. Precis som jag i begynnelsen önskade. Enligt min erfarenhet är det inte sällsynt att systematiskt kvalitetsarbete är något nödvändigt ont som sällan känns motiverande. Endera är det svårt att få grepp om vad man skall arbeta med, eller så kan svårigheten vara att hålla det levande, relevant och kontinuerligt. Följande är min erfarenhet samt personliga synpunkter.

När jag började arbeta på en skola i Hudiksvalls kommun fick jag ett personligt ansvar för skolans SKA-arbete. Jag fick även en hög med papper jag aldrig sett tidigare vid namn ”Qualis” med order om ”Jens, hjälp oss driva detta. Vi granskas om 11 månader.” När min initiala chock lagt sig, såg jag på min kammare att det Qualis erbjuder har en viss ”melodi” inom sig, en röd tråd och struktur som egentligen presenterade sig själv för mig. Jag blev såld och motivationen var hög. De externt granskade skolornas resultat av Q-steps var mycket hög – och då visste jag att ett alternativ till Qualis är för mig inte en diskussion jag vill ta. Varför?

- Qualis ger en strukturerad grund att stå på. Oavsett skola och var man befinner sig, hur långt man har kommit eller hur van man är att arbeta med kvalitetsarbete över lag.
- Qualis tar aldrig ”slut”. Man blir aldrig klar hur duktig man än är. Detta kanske låter omotiverande, men sanningen är att det är precis tvärtom. Har man kommit långt, så handlar arbetet mer och mer om att ”hålla i” den kvalitet man har uppnått så att inget går förlorat. Detta motverkar det som är vanligt, nämligen att framgångar går förlorade exempelvis mellan läsåren och vid byte av personal/fokus. Inte ens byte av Rektor eller Vision skall tillåta att tidigare framgångar går förlorade. Dokumentationen är enkel, då den bör göras löpande i takt med arbetet efter Qualis struktur.
- Qualis har en inbyggd välvilja – där skolan själv kan anpassa sitt arbete, sitt fokus, sin ambition och målsättning inom ramarna. Det finns en frihet utan att bli vilsen.
- Qualis bygger i hög grad på kollektiva framgångar. Personalen har en extremt hög delaktighet så länge Rektor själv har det förhållningssättet (vilket är min personliga rekommendation).
De framgångar som nås skall ses som personalens gemensamma framgångar. De utmaningar man ställs inför skall ses som hela skolans gemensamma utmaningar. Qualis inbjuder till delaktighet och lättöverskådlighet.
- Genom de erbjudna utbildningarna, stödet, bollplank mm så känner man sig aldrig ”lämnad på en ö”. Q-steps samt skolan har ett gemensamt mål att nå långt. Denna hjälpande hand och intresse från Q-steps är påtaglig.


”För mig är Qualis inte bara en arbetsmetod och ett sätt att arbeta. Utan snarare ett sätt att tänka.
Om man är öppen och mottaglig, lär man sig att tänka ”Progression” genom att knyta samman verksamheten i ett pussel där samtliga delar tillsammans skapar en enhetlig röd tråd genom verksamhetens samtliga delar. Qualis som metod skapar en stark grund att stå på, framför allt om man som chef har en hög ambition och ställer krav på gemenskap och delaktighet”


Jens Dahlberg
Bit. Rektor Söderhamns friskola.
Ansvarig för Skolan och Fritidshemmets SKA-arbete.

Vill du också kvalitetssäkra din verksamhet?

bottom of page