top of page
"Qualis ger en strukturerad grund att stå på. Oavsett skola och var man befinner sig, hur långt man har kommit eller hur van man är att arbeta med kvalitetsarbete över lag."

Jens Dahlberg

Tablet-lärande

Medlemmars erfarenheter

Läs om Qualismedlemmars erfarenheter av sitt Qualisarbete och ta del av framgångsfaktorer och goda exempel för ett framgångsrikt kvalitetsarbete i våra artiklar! 

bottom of page