top of page

Bitte Sundin

Många år i skolans värld har det blivit, för mig, Bitte Sundin, och i många olika roller. Lärare i Sv och So år 7-9 , rektor, lärarutbildare i svenskdidaktik , utvecklare, biträdande förvaltningschef, områdeschef, kvalitetstrateg. Ordnat konferenser och möten, så även många fortbildningstillfällen, och också bevistat många sådana. Har också lett många föräldramöten som handlat om hur man kan stödja sitt barn på bästa sätt. Jag har också varit ledare för förskolechefer, rektorer och förstelärare, även rekryterat och utbildat förstelärare nu på senare år.

Jag har också haft möjlighet att skaffa många olika kunskaper och erfarenheter från både förskolor, skolor, och huvudmän, både inom Sverige och i andra länder, som England, USA, Kanada och Nya Zealand.

I Sverige har jag bland annat haft uppdrag att granska skolor med hjälp av kvalitetsverktyget Qualis, men också arbetat med att stödja skolor, förskolor och fritidsgårdar som tagit sig an att förbättra kvaliteten på sin verksamhet med hjälp av Qualis.

Det användarna uppskattar mest är att få hjälp att se var de befinner sig just nu på kvalitetsstegen och vilka steg de måste ta för att förbättra. Det finns tydliga kvalitetskriterier i Qualis som är till god nytta, men många tycker också det är toppen att få hjälp med ett  par ”nya” ögon som kan se på förskolan, skolans verksamhet lite tydligare än den ”hemmablinde”.

Efter det blir det lätt att skapa handlingsplaner framåt, och när man följer förskolan, skolan några år med hjälp av Qualis så kan man tydligt se utvecklingen mot det bättre.

Vill du också kvalitetssäkra din verksamhet?

bottom of page