top of page

S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna

S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna hade nyligen besök av gymnasieministern Aida Hadzialic som bland annat ville veta mer om skolans systematiska kvalitetsarbete. Rektor Halina Sundqvist berättar nedan om deras arbete med Qualis.

”Vi på S:t Eskils gymnasium började använda Qualis år 2011 för att utveckla skolan. Det arbetet har fört med sig en medvetenhet för alla om vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra.

Vi ser Qualisresultatet som ett kvitto på det goda arbete som bedrivs på skolan, vilket också syns i elevernas betygsresultat. Betygsresultatet för våra elever ligger högre än riksgenomsnittet. Vi är även väldigt stolta över skolans goda och välkomnande stämning och det fina samarbetet med elevrådet på skolan, vilket uppmärksammades av Qualisgranskarna. I januari 2016 kom den slutliga rapporten där skolan är certifierad enligt Qualis med god marginal. S:t Eskil fick 115 poäng, vilket är det högsta resultatet hittills för en gymnasieskola.

Förberedelserna inför granskningen av S:t Eskils gymnasium har varit omfattande och det ser vi som både en utmaning och en styrka. Elever, föräldrar och personal har svarat på enkäter. Alla arbetslag har genomfört en självskattning enligt Qualistrappan som är grunden i certifieringsarbetet. Trappan är en beskrivning av hur långt en skola har kommit i sitt kvalitetsarbete och hur det kan utvecklas.

Studier av skriftliga dokument, rutiner och planer har också ingått i granskningen, som avslutades med två dagars besök av två rutinerade Qualisgranskare. De besökte ett 20-tal lektioner och intervjuade elever och olika personalgrupper samt skolledningen.”

st-eskil-bild-300.jpg

Vill du också kvalitetssäkra din verksamhet?

bottom of page