top of page

Q-Steps och GDPR

Vi på Q-Steps strävar efter att ge våra medlemmar bästa information och att successivt uppda- tera våra verktyg. Det betyder också att vi uppdaterar våra digitala verktyg intern och externt. Vi är också noga med att skydda din integritet genom en trygg hantering av alla personuppgifter.

GDPR (GeneralDataProtectionRegulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersät- ter den svenska personuppgiftslagen. GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Därför har vi skapat en integritetspolicy som beskriver hur Q-Steps hanterar, skyddar och använder dina personupp- gifter.

Det som förändras handlar framför allt om hur vi lagrar, skyddar och använder dina person- uppgifter som kan handla om epost-adress, adress, telefonnummer och i enstaka fall person- nummer. Här följer några exempel på personuppgifter som vi hanterar:

• I vårt medlemsregister lagrar vi kontaktpersoners namn, mejladresser, arbetsplatsadres- ser och telefonnummer så länge det finns avtal. Det gör vi för att tillhandahålla uppdaterad information och tillgång till Qualis verktyg via hemsidan och medlemssidorna.

• Enkäter till barn/elever, föräldrar och medarbetare hanteras av Quicksearch fram till augusti 2018 och därefter av Ramböll AB. Med båda dessa företag har Q-Steps personuppgifts- biträdesavtal enligt GDPR. Det betyder att dessa företag svarar för säkerheten.

• För att säkra vårt eget kvalitetssystem lagrar Q-Steps uppgifter från enkäter och övriga Qualisvärden. Uppgifterna är anonymiserade. Dessa uppgifter ligger till grund för vår långsiktiga uppföljning. Qualisrapporterna publiceras på medlemssidorna för enheternas, huvudmännens och Q-Steps långsiktiga uppföljningar.

  • Vi för inte några personuppgifter vidare.

  • Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har av dig och hur vi hanterar dina uppgifter.

  • Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer.

  • Avtalen kan sägas upp enligt de villkor som gäller i ingångna avtal.

bottom of page