S:t Jörgens förskolor synliggör barns delaktighet genom konstprojekt

S:t Jörgens förskolor i Helsingborg blev utsedda till läsårets Qualisförskola 2014-2015. De utmärker sig bland annat genom sitt framgångsrika arbete med barns delaktighet. Efter granskningen ville förskolorna att barnens delaktighet skulle synliggöras ut mot staden och inledde ett samarbete med Dunkers kulturhus. I Dunkers ateljé har förskolornas alla barn skapat och utforskat utifrån temat ”Barns relationer till en plats”. Projektet har resulterat i utställningen ”Qualis belönad förskola ställer ut” som visas på Dunkers kulturhus under stora delar av vårterminen.

Här kan du läsa mer om S:t Jörgens förskolors konstprojekt

Här kan du läsa mer om S:t Jörgens förskolors Qualisarbete

Här kan du läsa mer om S:t Jörgens förskolors utmärkelse läsårets Qualisförskola