S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna når högsta poängen hittills av granskade gymnasieskolor inom Qualis

I veckan blev det klart att S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna har blivit certifierat enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. S:t Eskils totalpoäng är 115 av 126 möjliga, vilket är den högsta poängen en gymnasieskola inom Qualis uppnått. Skolan visar en mycket hög kvalitet inom samtliga Qualis kvalitetsområden. 

S:t Eskils certifiering omskrivs i KvalitetsMagasinet. Läs artikeln här

S:t Eskils gymnasium har goda kunskapsresultat i jämförelse med riket som helhet. Kompetensen hos personalen är hög, planer och metoder för kompetensutveckling prövas och uppdateras kontinuerligt och det goda samarbetet med högskolan och de tydliga läraruppdragen har en utgångspunkt i forskningsrön och beprövad erfarenhet. Skolan har ett välfungerande och mycket tydligt ledarskap, vilket utgör en garanti för det genomtänkta och systematiska kvalitetsarbete som bedrivs.

- Det är inte lätt för en gymnasieskola av S:t Eskils storlek och karaktär att nå en så hög och jämbördig kvalitet inom skolans samtliga program. Granskningen visar att ett målmedvetet och systematiskt arbete kan bli framgångsrikt och för att nå detta krävs en gemensam insats av samtliga vid skolan, både personal och elever. Sist men inte minst är ledarskapet viktigt. Jag menar då ledarskapet både på lärar- och rektorsnivå. Vi ser i alla våra granskningar hur oerhört betydelsefullt ett tydligt pedagogiskt ledarskap är för att eleverna ska lyckas i sin kunskapsutveckling och för att de ska nå de nationellt uppställda målen, säger Nils-Åke Andersson, skolansvarig på Q-Steps Kvalitetssäkring AB.