Runby skola i Upplands Väsby

undefined
Upplands Väsby kommun publicerade den 11/7 2018 en artikel om Runby skola på sin hemsida där de uppmärksammar F-6-skolan för sitt framgångsrika kvalitetsarbete med Qualis. Följande text är ett utdrag ur artikeln:

"I granskningen av Runby skola har kvalitetskriterierna utgått ifrån skollagen och läroplanens mål och innefattat både självvärdering och extern granskning av utbildade Qualisgranskare. Granskningen visar att Runby skola arbetar systematiskt med kvalitetssäkring från ledningen till varje del av skolan. Nu har de mottagit ett pris för det arbetet.

På Runby skola jobbar personalen med ett brett utvecklingsfokus, där arbetet med systematisk kvalitetssäkring har en central del i arbetet. Skolan sätter upp mål, utvärderar, analyserar och beslutar om åtgärder och ansvar. Med skolans närhet till skogen ges möjlighet till undervisning utomhus och daglig fysisk aktivitet som stöd för elevernas lärande."

Från vänster på bilden: Katarina Jakobsson, kurator och Gabriella Brundin, rektor. 

Läs artikeln i sin helhet här

Vill du veta mer om Qualis kan du gå in på www.q-steps.se. Du kan även kontakta oss via [email protected] eller ringa 08-410 928 40.