Qualis lärande nätverk

Qualis lärande nätverk samlas två gånger per år för att utbyta erfarenheter och medverka i seminarier och workshopar. En viktig del i nätverken är att diskutera och revidera Qualis kvalitetskriterier så att de följer aktuella styrdokument och omvärldens utveckling. 

Det är i nätverken som vi tar del av varandras erfarenheter genom att lyfta fram lärande och goda exempel.

Ett medlemskap i Qualis nätverk innebär två platser till respektive nätverksseminarium, höst och vår. Kulturskolor och fritidsgårdar tecknar i huvudsak medlemskap för höstens nätverksseminarium. Inbjudningar till seminarierna skickas ut till alla medlemmar via e-post samt publiceras i Q-Steps nyhetsrum. 

Vill ni teckna medlemskap i Qualis nätverk eller teckna fler nätverksmedlemskap är ni varmt välkomna att kontakta oss på [email protected]