Om Q-Steps

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder sedan 2001 effektiva verktyg för ett systematiskt kvalitetsarbete. Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis mäter kvaliteten på arbetet i verksamheten. Utifrån flera perspektiv ger Qualis en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden. Idag finns Qualis inom förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar och används av cirka 25 kommuner runtom i Sverige.

År 1997 infördes förordningen av kvalitetsredovisning för skolor. Det blev startskottet för ett projekt som finansierades av Skolverket och pågick åren 1997-2000 under ledning av Sören Levén i samarbete med bland annat Nacka kommun. Under dessa år involverades tolv kommuner att utveckla och pröva fram ett kvalitetssystem anpassat för skolor. Projektet utvecklades till Qualis kvalitetssäkringssystem. Sedan dess har Qualis utvecklats och utprövats för förskolor, kulturskolor och fritidsgårdar.
 
Qualis ger verksamheterna verktyg för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att barn/elever/ungdomar, vårdnadshavare, personal och ledning ger sina perspektiv hur verksamheten bedrivs skapas förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete. 

Välkommen att kontakta oss för mer information!