top of page

Matfors fritidsgård i Sundsvall

Sundsvalls fritidsgårdar har arbetat med Qualis sedan år 2008. Eva Ström är föreståndare för två fritidsgårdar och beskriver här varför de började arbeta med Qualis.

”Ledningsgruppen hade länge velat mäta kvaliteten i vårt arbete då vi kunde se förändringar i verksamheten och ungdomarnas positiva utveckling men inte hade något att jämföra med.

Arbetet har resulterat i att Sundsvalls kommuns alla fritidsgårdar har utvecklat sin kvalitet avsevärt. Arbetsglädjen har ökat bland personalen och vår verksamhet har fått ökad legitimitet hos politikerna och övriga förvaltningar.

Det bästa med Qualis är att det förbättrar verksamheten så att ungdomarna får en utvecklande, bra och trygg tid hos oss på fritidsgårdarna. Det är också ett viktigt styrdokument för chefer/föreståndare och personal att utveckla verksamheten efter.”

eva-stroem-matfors-300.jpg

Vill du också kvalitetssäkra din verksamhet?

bottom of page