top of page

Flogsta förskola i Uppsala

Upsala Nya Tidning (UNT) skriver om Flogsta förskola som har fått den högsta Qualispoängen en förskola fått hittills vid en kvalitetsgranskning. Läs gärna hela artikeln via länken nedan.  

UNT har också skrivit en artikel om Flogstas pedagogiska verksamhet där fokus ligger på vetenskap och utveckling. Ta del av framgångsfaktorerna och läs om verksamheten på länken nedan.

flogsta-foerskola.jpg

Vill du också kvalitetssäkra din verksamhet?

Den hittills högsta Qualispoängen

Förskolechef Camilla Christoffersson är ansvarig för förskoleområdet Flogsta-Stenhagen-Hagunda i Uppsala kommun. En av områdets tio förskolor, Flogsta förskola, granskades av Q-Steps för andra gången i april 2018 och blev då fortsatt Qualiscertifierad. Flogsta förskola nådde 121 poäng vid denna granskning och är därmed den förskola som nått högst poäng vid en Qualisgranskning, där kravet är minst 60 poäng totalt och lägst steg tre inom samtliga kvalitetsområden.

camillachristoffersson_14871071381321-002.png

Camilla Christoffersson berättar nedan om deras framgångsrika arbete med Qualis. 


Vilka framgångsfaktorer ser du som förskolechef har lett till det mycket höga resultatet?
–Långsiktighet och tydlighet – det tar tid att arbeta med kvalitet och det gäller att våga ha tillit till processen och hålla sig till relevanta frågor för förskolan. Kollegialt lärande mellan förskolorna i vårt område har varit en stor vinst. Jag är förskolechef för 10 förskolor och tillsammans med mitt ledningsteam och alla medarbetare skapar vi hög kvalitet i dialog och en medskapande anda.

Fokus – i våra olika uppdrag måste vi hålla fokus på förskolans behov. Idag äger alla, förskollärare tillsammans med arbetslaget sina egna processer. Vi har höga förväntningar på varandra på alla nivåer i organisationen vad gäller förskolans uppdrag.

Tillit – tillit oss emellan måste finnas i våra olika uppdrag och roller. Det måste finnas balans mellan att å ena sidan vara tydlig och våga styra och att å andra sidan stödja samt skapa friutrymme att tänka fritt (hellre det än ”rätt”). Att vilja varandra väl och ha tilltro till varandra är så otroligt viktigt! Som medarbetare måste alla få möjlighet att medskapa och vara med och påverka på riktigt.

Hur har ni prioriterat ert systematiska kvalitetsarbete?
–Vi har sett att en tydlig målbild och riktning som vi alla är överens om är avgörande för att få samsyn. Idag har vi också mycket tydliga verktyg, bl. a. verksamhetsplan, reflektionsverktyg och didaktiska planeringar som stödjer, men också avgränsar oss. Vi har en tydlig utvecklingsorganisation som möjliggör både stöd och tid för att ha fokus på uppdraget och ett stort friutrymme för professionen i ”hur:et”. ”Vad:et” är tydligt utstakat.

Vilka strategier har ni kring kollegialt lärande?
–Vi har nätverk och dialoger efter behov och fokus där vi möts för att utbyta erfarenheter och tankar, men också för att utveckla och skapa nytt tillsammans.

Hur har alla pedagoger involverats? Hur tar alla ansvar för att beslut följs och leder till utveckling?
–På Flogsta förskola finns det en kultur som uppmuntrar till hög delaktighet. Man förväntar sig och har tilltro till att alla är engagerade och ansvariga. Vår organisation med tydliga och specifika uppdrag bidrar också till detta, där utvecklingsgruppsledare tillsammans med förskolans utvecklingsgrupp tar ett stort ansvar för att involvera alla. Vi har också lagt stor vikt vid att alla ska komma till tals. Det finns med som en viktig faktor när vi planerar våra olika möten med varandra. Fokus i medskapandet ligger på förskolans uppdrag.

Vad anser du krävs för att få en samsyn?
–Tid att få diskutera och reflektera för att få möjlighet att sätta ord på sin praktik, vilket bygger ett professionellt språk och i sin tur stärker professionen. Tillåtande och prestigelöst klimat – våga tänka högt och prova sina tankar.

På vilka sätt har Qualis verktyg varit ett stöd i ert framgångsrika kvalitetsarbete?
–Konkret struktur som vi använt oss av strategiskt för att leda det systematiska kvalitetsarbetet på våra tio förskolor. Vi har tillsammans genom de olika stegen från ordning och reda samt arbetssätt och verktyg till samsyn, idag utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt som skapat ökad likvärdighet mellan våra förskolor. Vi har också ett kollegialt lärande mellan våra förskolor och mellan kollegor. Vi har varit en del av varandras processer. Möjlighet att få spegla sin förskola i externa granskare har också varit viktigt. Att föra resonemang med en utomstående person ger perspektiv på den egna verksamheten.

Tankar kring framtiden
–Nu har vi bara tre sjuor kvar…! eller nu kan det bara bli sämre…!

Att hålla i detta kommer sätta oss på prov. Vi är så otroligt stolta men också ödmjuka inför vårt resultat. Att bygga hållbar kvalitet över tid är ingen quick-fix. Vi lever hela tiden i förändring, vilket kräver att vi ständigt utvecklas i relation till uppdraget, vårt samhälle och ny forskning. Spännande och utmanande.

Dina egna kommentarer
–Det är lätt att vara chef när man är omgiven av hög kompetens! Och idag finns det så mycket arbetsglädje och stolthet på våra förskolor. Vi vet att vi är på rätt väg. Vi har under flera år lagt stor vikt vid att bygga tillit och skapa goda relationer. Detta i relation till tydliga mål och höga förväntningar verkar det vara en kombination som ger resultat. Som förskolechef är jag ingenting utan mina medarbetare. Att leda genom ett tillsammansbygge och hög delaktighet genom att alla får möjlighet att ta ansvar, växa och utvecklas är en förutsättning för mig. Att vilja varandra väl med barnets bästa i fokus!

bottom of page